(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Tobias Asplund laddade upp 220 bilder till albumet Styssebytarsits

 

Nyheter

Höstmöte_2019

Höstmöte 2019

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf


Tid 22.11.2019, kl. 16:30


Plats: Aud. XX, Agora

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2020
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2020
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2020
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2020

§10 Val av datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2020

§11 Stadga- och arbetsordningsändringar

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Vårmöte 2019

Föreningens vårmöte

Tid: 22.3.2019 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2018
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande
Höstmöte 2018

 

Föreningens Höstmöte

Tid: 23.11.2018 kl. 16:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2019
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2019
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2019
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2019
§10 Val av Jubileumskommitté för 2019

§11 Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2019

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Kalender

DaTe 21 KBG

Klättring Bastu Grillkväll (KBG)

 

Äntligen har DaTe bestämt sig för årsfestveckan till ära att ordnat evenemanget som har spökat i vår verksamhetsplan under flera års tid, nämligen KBG!

Vi börjar kvällen med Bouldering i Bouldertehdas på Ruukinkatu 4, 20540 Turku. 17.30 - 19.30

Hyrning av skor ingår i priset.

Därefter Finns det möjlighet till bastu i Kårbastun från 20.00 - 22.00.

Avslutningsvis beger vi oss vidare till DaTes kansli för att ta oss en härlig vinter grillning. Ta med något grillbart! 22 - ∞

 

När?...

21 Årsfest

29.2.2020

Årsfest

Battle of the Titens

A courier has arrived in the court of DaTe, bearing a message:

Dear DaTe,   It is my privilege to invite you to the glorious battlefields of Titeenit. Titeenit (or Battle of the Titens) is the annual gathering of all IT-teekkaris (teknologer) of Finland, this year organized in Tampere. The main idea of this clash of the cities is to find which one will emerge victorious. There will be different acts of valour to determine the victor. The date for all this is 20.3.-22.3. and we will provide you indoor accommodation without beds, so own travel mattresses or something similar is strongly encouraged. Fighters' attire usually consists here of overalls and teekkaricap, but any deviation is okay.     To any brave souls willing to partake in this grand battle, enter your name below!