(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Sista måltiden del två (2)
Publicerat 25.03.2018 18:19 av sondagsklubben

 

Nyheter

Hemsida v2.0

Goda nyheter!

Mitt i Corona- och karantänhärjan bringar våra flitiga datörer goda nyheter.

DaTes hemsida v2.0 är nämligen live nu på datateknologerna.org och ni kan gå in och skapa era konton!

 

Happy exploring

Vårmöte 2020

Vårmöte 2020

 

Tid 13.3.2020, kl. 17:00

 

Plats: Aud. XX, Agora

Föredrangninslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
  3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  4. Fastställande av föredragningslistan
  5. Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
  6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2019
  7. Stadge- och arbetsordningsförändringar
  8. Meddelanden och övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

 

Välkomna på möte

Höstmöte_2019

Höstmöte 2019

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf


Tid 22.11.2019, kl. 16:30


Plats: Aud. XX, Agora

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2020
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2020
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2020
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2020

§10 Val av datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2020

§11 Stadga- och arbetsordningsändringar

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Kalender

Inga aktuella händelser