(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Jimmy Fagerholm laddade upp 41 bilder till albumet Fastlagstisdag

 

Nyheter

Vårmöte 2019

Föreningens vårmöte

Tid: 22.3.2019 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2018
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande
Höstmöte 2018

 

Föreningens Höstmöte

Tid: 23.11.2018 kl. 16:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2019
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2019
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2019
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2019
§10 Val av Jubileumskommitté för 2019

§11 Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2019

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Vårmöte 2018

Föreningens vårmöte

Tid: 16.3.2018 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2017
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande

Kalender

Halloweensitz 2019

Halloweensitz med DaTe och Vocalis!

30.10.2019

Välkomna till årets kusligaste sitz, som går av stapeln den 30.10 i B! Dörrarna öppnas kl 18.30 och 19 går helan! Som vanligt har vi utklädnadstävling, och bästa utklädnad vinner pris!

Anmälan öppnar för DaTe och Vocalismedlemmar 14.10 kl 12 och först 16.10 kl 12 får övriga anmäla sig. Anmälan är sedan öppen för alla till 27.10.

 

Man kan köpa drickakort före sitzen, man betalar med cash. Sitzen kan även betalas med Mobile pay.

I priset ingår ett HaLarMärKe!

 

NÄR? 30.10 kl 19

VAR? B

PRIS? 15€ (12€ alkoholfri)

HUR? Med utklädnad, förstås!

 

Anmälningen öppnar onsdagen...

Företagsbesök & Workshop med Vincit

Den 11.11 åker vi från DaTe på företagsbesök till Vincit tillsammans med Digit och Asteriski!

Där ordnar de även workshop samt bjuder på något att äta och dricka.

Allt kommer att gå på engelska så du behöver inte kunna finska för att komma med.

De 15 första DaTeiterna ryms med.

Anmälan öppnar den 7.10 kl. 12.

Läs mera om vad Vincit gör på deras hemsida: https://www.vincit.fi

HöstmöteSitz med Biologica

Placeholder

Intresseanmälan Stysse 20

Hej,

Det börjar närma sig höstmöte och därmed val av styrelse för året 2020. Nedan finns kort info om de olika posterna och kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall ni undrar över något gällande uppgifterna.

Styrelse Ordförande Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.
  Viceordförande Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera...
XY-styssesitz

7.12.2019

placeholder