(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Jimmy Fagerholm laddade upp 41 bilder till albumet Fastlagstisdag

 

Nyheter

Höstmöte_2019

Höstmöte 2019

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf


Tid 22.11.2019, kl. 16:30


Plats: Aud. XX, Agora

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2020
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2020
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2020
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2020

§10 Val av datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2020

§11 Stadga- och arbetsordningsändringar

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Vårmöte 2019

Föreningens vårmöte

Tid: 22.3.2019 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2018
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande
Höstmöte 2018

 

Föreningens Höstmöte

Tid: 23.11.2018 kl. 16:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista


§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2019
§6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare,
programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2019
§7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2019
§8 Val av TFiF-Åbo representant
§9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2019
§10 Val av Jubileumskommitté för 2019

§11 Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-
representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2019

§12 Meddelanden och övriga ärenden
§13 Mötets avslutande

 

Välkomna på möte.

Kalender

HöstmöteSitz med Biologica
PyjamasSitz med DaTe & Biocum!

 

För att fira att Biologica och DaTe har fått nya styrelser ordnar föreningarna en höstmötessitz den 22.11! För att mysa till det ordentligt kommer sitzens tema att vara pyjamas så sök fram er mysigaste pyjamas och kom och sitza med oss!

 

VAR? B NÄR? 22.11 kl 19, dörrarna öppnar 18:30 HUR? Pyjamas! PRIS? 13€, -2€ alkoholfri

 

Anmälan öppnar 6.11 kl 12 för medlemmar och 7.11 kl 12 för övriga.

Anmälan stänger 20.11 kl 12. Om man av någon orsak inte kan delta i sitzen, gör en avanmälan senast 20.11 före kl 12, annars blir man tvungen att betala fullt pris, även fast man inte kommer.

Avanmälningar tas emot fram till 20.11 klockan 12 till DaTes email.

 

Cash is king!

 

PLACEHOLDER...

Intresseanmälan Stysse 20

Hej,

Det börjar närma sig höstmöte och därmed val av styrelse för året 2020. Nedan finns kort info om de olika posterna och kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall ni undrar över något gällande uppgifterna.

Styrelse Ordförande Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.
  Viceordförande Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera...
XY-StysseSitz 19

7.12.2019

Добро пожаловать в XY!

Alla före detta samt nuvarande styrelsemedlemmar är härmed välkomna att sitza med DaTes styrelse för år 2020!

 

Obs! Sitzen börjar redan kl 17.00!

 

När: 7.12.2019 kl 17.00

Var: B

Pris: 15€

Tema: Ryskt!