(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Jimmy Fagerholm laddade upp 41 bilder till albumet Fastlagstisdag

 

Intresseanmälan Stysse 20

Hej,

Det börjar närma sig höstmöte och därmed val av styrelse för året 2020. Nedan finns kort info om de olika posterna och kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall ni undrar över något gällande uppgifterna.

Styrelse

Ordförande

Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.
 

Viceordförande

Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera exkursioner för medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i högskolepolitiska ärenden, bl.a. som en direkt kontakt till fakulteten och ämnet.
Viceordföranden är oftast även TK-representant för DaTe.
 

Skattmästare

Sköter föreningens ekonomi, driver in medlemsavgiften och sammanställer budgeten. Skriver föreningens bokslut och ansvarar för att inkassera diverse avgifter för medlemsservicen.
 

Sekreterare

För protokoll vid föreningens möten och sammanställer årsberättelsen. Utöver detta sköter sekreteraren om föreningens inre och yttre informationsverksamhet, så som veckomejl och marknadsföring av evenemang etc.
 

Programchef

Har huvudansvaret, fastän resten av styrelsen förstås förväntas hjälpa till vid behov, för att organisera föreningens evenmang och fester, håller aktivt kontakt med resten av ämnesföreningarna vid Åbo Akademi.
Har även ansvar för hemsidans evenemang och anmälningar.
 

Näbbansvarig

Organiserar föreningens gulisverksamhet. Har som huvuduppgift att alla nya studeranden skall få en bra början på studierna och en positiv introduktion till föreningslivet. Målet är att alla nya gulisar skall trivas, och att så många som möjligt också skulle vilja bli medlemmar i föreningen. Näbbansvarige förväntas också vara tutor för att lättare kunna leda gulisverksamheten tillsammans med de övriga tutorerna.
 

Värdar och värdinnor (2 väljs)

Samarbetar med programchefen och skattmästaren om att sköta de praktiska detaljerna för olika fester och evenemang. En stor del av arbetet går ut på att laga mat för fester. Värdarna och värdinnorna ansvarar dessutom för att hålla kylskåpet, mikrovågsugnen samt grillen i skick.
 

Nästan nya poster

Högskolepolitiskt ansvarig (HöPo)

Kontaktperson mellan föreningen och kårens specialföreningsansvarig. Är med i en Facebook-grupp och deltar i ett par HöPo-lunchmöten per termin.
 

FiTech-kontaktperson

DaTes kontaktperson till FiTech-proektet. Deltar på möten ca 1–2 gånger per månad och förmedlar föreningens ställningstagande i olika ärenden. Läs mera om projektet här: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-uusi-tekniikan-yhteistyoyliopisto-lounais-suomeen-osaajia-heti-syksylla?_101_INSTANCE_0R8wCyp3oebu_languageId=sv_SE och här: https://fitech.io
 
 

Övriga funktionärer som väljs

- Datörer
- Fotografianter
- Verksamhetsgranskare
- Sångledare
- TK-representanter
- AIR-representant
- De yngres råd
- Lan-IT
- Tfif-Åbo representant
- Tfif/Tek kontaktperson
 
Vill man veta något mera om stysse eller funktionärsposterna så ordnar vi en infokväll den 7.11!
Kom och fråga något!
(Bjuder även på lite snacks)

Det finns 50 platser
Sista anmälningsdag: 21.11.2019

Anmälda

1Albin
Post: Maskot
2Herr Kanin
Post: Maskot
3Fröken Kanin
Post: Maskot
4Joar Sabel
Post: Sekreterare
5Jens Sabel
Post: Näbbansvarig
6Kasper Renlund
Post: Skattmästare
7Hanna Liman
Post: Näbbansvarig
8Antti
Post: DaTes representant i TFIF Åbo-avdelningens styrelse
9Kevin
Post: FiTech
10Jimmy
Post: Datör mm.
11Benjamin
Post: Fotograf, Filosof
12Robert Kantero
Post: Ordförande
13Jakob
Post: Datör/TFIF rep
14André
Post: datör, annat?

Anmälning

OBS! Anmälningen är bindande om inget annat meddelas.
Kom ihåg att avanmäla dig så snabbt som möjligt i fall du stöter på förhinder.

  1. *
  2. *