Kontakt

Forward produceras av Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s tidningsutskott.

År 2012 består utskottet av följande medlemmar:

Björn Ejvald (ordförande)
Martin Koskinen
Matias Myréen
Olle Svanfeldt-Winter
Fredrik Robertsén

Bidrag, fan-mail och dödshot riktat mot tidningsutskottet skickas till date_forward@NOSPAMabo.fi

Kommentera