(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Sista måltiden del två (2)
Publicerat 25.03.2018 18:19 av sondagsklubben

 

Nyheter

Vårmöte 2018

Föreningens vårmöte

Tid: 16.3.2018 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2017
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande
Höstmöte 2017

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s höstmöte

Plats: Axelia II, Auditorium Ringbom

Datum och tid: Fredag 24.11.2017, kl. 17.00

 

§ 1          Mötets öppnande

§ 2          Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3          Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4          Fastställande av föredragningslistan

§ 5          Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2018

§ 6          Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare, programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2018

§ 7          Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2018

§ 8          Val av TFiF-Åbo representant

§ 9          Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2018

§ 10       Val av Jubileumskommitté för 2019

§ 11       Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2018

§ 12       Meddelanden och övriga ärenden

§ 13       Mötets avslutande

 

Otto Söderholm
Ordförande

Extra vårmöte 2017

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s extra vårmöte

Plats: Agora, Auditorium XX

Datum och tid: Fredag 4.5.2016  kl. 18:30

 

§ 1          Mötets öppnande

§ 2          Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3          Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4          Fastställande av föredragningslistan

§ 5          Bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6          Beslut om fastställande av bokslut och beviljande avansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2016

§ 7          Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 8          Meddelanden och övriga ärenden

§ 9          Mötets avslutande    

 

Otto Söderholm

Ordförande

Kalender

DaTe din KK sitz

TEMA sitz med vår kära vänner Kemistklubben!

Kort och koncist.

VAD: SITZ
NÄR: 19.10 kl 19:00
VAR: B
KOSTAR? 10€
TEMA: Halare + Hatt

DaTe har en kvot på 34 personer och KK 34.

TK sitz

En teknolog sitz!

Nu alla barn ska de bli sitz. TK vill ordna en sitz vart alla åbo teknologer samt vänner är välkomna och sitza.
Sitzen går av stapeln 25.10. Sitzen kommer hållas på B och dit ryms dom 70 snabbaste. Under kvällen kommer vi få bevittna svenska snappsvisor så som punchen kommer och spritbolaget men också finska visor så som hyvät ystävät och kossumaa. Dethär och mycket mera kommer sjungas under kvällen. Temat för kvällen kommer vara arbetsplats, får tolkas.
Hela kalaset fås för ynka 12€ och anmälan öppnas 7.10 kl 15:00.

Teekkarit hei! 

TK järjestää yhteiset sitsit kaikkien turun teekkareitten kesken. Sitsit järjestetään 25.10 ja paikkana on B. Illan aikanu tullaan näkemään sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten tapoja...

Halloween 2018
Spooktober is here!

Detta år igen raglar DaTe och Vocalis ner till underjorden.

Så dyk upp i din mest skrämmande / häftiga utstyrsel och festa loss på denna legendariska fest, den bäst utklädda får även ett pris!

Halarmärke ingår!

 

Anmälan öppnas den 18.10 klockan 12 på denna sida!

 

VAD: Halloweensitz

VAR: B

NÄR: 31.10.2018, Dörrarna öppnas kl.18.30, helan går kl. 19

HUR: Spook

Pris: 15€

 

No-show debiteras 10€

Intresseanmälan för Stysse 19

Hej,

Det börjar närma sig höstmöte och därmed val av styrelse för året 2019. Nedan finns kort info om de olika posterna och kom ihåg att fråga nuvarande styrelsen ifall ni undrar över något gällande uppgifterna.

Styrelse Ordförande Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.
  Viceordförande Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera exkursioner för medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i högskolepolitiska...