(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Tobias Asplund laddade upp 196 bilder till albumet 2014 Halloween

 

Nyheter

Styrelsen 2015 vald!

Sittande styrelsen vill gratulera de fem nya styrelse-medlemmarna som valdes och tacka för förtroendet som givits oss som valts för andra gången! Ett stort grattis även till alla nya funktionärer och till dem som för n:te året i rad sitter på samma funktionärspost! Utan funktionärer av stor kaliber, skulle DaTe inte klara sig i den stora världen!

 

Året 2015 ser ut som följande:

Ordförande: Miro Eklund

Vice-Ordförande: Anton Lindholm

Sekreterare: Andreas Näsman

Skattmästare: Edvina Siivonen

Infochef: Lasse Sundman

Näbbansvarig: Olli Arokari

Värdinna: Patrik Hillner

Värdinna: Andreas Strandberg

Höstmöte 2014

Kallelse till datateknologernas höstmöte för året 2014. Datum 12.11.2014, kl. 17.00, Axelia II Aud. Ringbom.

Alldeles som vanligt gäller det att endast ordinarie medlemmar har rösträtt under mötet. Gulnäbbar bör dock infinna sig, för att få den livsviktiga kvitteringen på era gulnäbbskort.

 

Mvh.

Miro Eklund

Ordförande 2014

 

Föredragningslistan:

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s höstmöte

Plats: Axelia II, auditorium Ringbom

Tid: Torsdag 12.11.2014 kl. 17:00

 

§ 1                       Mötets öppnande

§ 2                       Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3                       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4                       Faställande av föredragningslistan

§ 5                       Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2015

§ 6                       Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värd / värdinna, informationschef och näbbansvarig för år 2015

§ 7                       Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år  2015

§ 8                       Val av TFiF-Åbo representant

§ 9                       Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2015

§ 10                     Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, Lan-IT ansvarige, Vector-representanter, TK -representant och DYR-representant för år 2015

§ 11                     Meddelanden och övriga ärenden

§ 12                     Mötets avslutande

Hejsan Gulisar!

Hej alla nya stunderande på datateknik!

Hoppas hösten blir bra för er och vi tutorer skall göra vårt bästa för att starten skall gå smidigt. Här på hemsidan hittar ni all möjlig information om händelser, nyheter m.m. som kan vara intressanta för er som datatekniks studerande inom Åbo Akademi.

Det var allt såhär till en början,

peace out!

Eder gulisansvarige,

Älexx

Kalender

Inga aktuella händelser