(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Blod, svett och kåda
Publicerat 01.03.2017 20:48 av atokos

 

Nyheter

Vårmöte 2018

Föreningens vårmöte

Tid: 16.3.2018 kl. 17:00

Plats: Aud. Salin, Axelia II

 

Föredragningslista

§ 1   Mötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4   Fastställande av föredragningslistan
§ 5   Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6   Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2017
§ 7   Meddelanden och övriga ärenden
§ 8   Mötets avslutande
Höstmöte 2017

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s höstmöte

Plats: Axelia II, Auditorium Ringbom

Datum och tid: Fredag 24.11.2017, kl. 17.00

 

§ 1          Mötets öppnande

§ 2          Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3          Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4          Fastställande av föredragningslistan

§ 5          Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2018

§ 6          Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare, programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2018

§ 7          Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2018

§ 8          Val av TFiF-Åbo representant

§ 9          Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2018

§ 10       Val av Jubileumskommitté för 2019

§ 11       Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, FiTech-representant, Vector-representanter, TK-representant och DYR-representant för år 2018

§ 12       Meddelanden och övriga ärenden

§ 13       Mötets avslutande

 

Otto Söderholm
Ordförande

Extra vårmöte 2017

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s extra vårmöte

Plats: Agora, Auditorium XX

Datum och tid: Fredag 4.5.2016  kl. 18:30

 

§ 1          Mötets öppnande

§ 2          Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3          Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4          Fastställande av föredragningslistan

§ 5          Bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6          Beslut om fastställande av bokslut och beviljande avansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2016

§ 7          Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 8          Meddelanden och övriga ärenden

§ 9          Mötets avslutande    

 

Otto Söderholm

Ordförande

Kalender

Pornopåsk 2018

ÄNTLIGEN!
Nu är det dags igen för DaTe och Bioticas mest lättklädda sitz, Pornopåsk!
Ta din kompis fast i handbojor och kom och sitz med oss till B, lite mörkare än vanligt. ;)

Hittar du inget att ha på dig? Det gör inget, vi dömmer dig inte(så länge du har ytterkläder på dig utanför).

till priset ingår ett superfint halarmärke.

Vad: Pornopåsk
Var: B
När: 29.3.2018, helan går 19:00.
Pris: 15€
Klädes: vad är det? enligt tema!

Ifall du blivit fastspänd i sängen och inte kan delta skickas
avanmälningen till date(at)abo.fi senast 27.3 kl 12:00.
No-show debiteras 10 euro.


Vi ses!

DaTe & InfÅ & Spektrum

NU!

har nånting mystiskt hänt hos INFÅ, DaTe och Spektrum, Vi kommer nämligen ha sitz! I MK's djupa tjocka dimma skall vi samlas och snapsa alla tillsamans. Den 7.4 klockan 19:00 smäller de av. Kläderna vi har på oss blir halare. 50 platser finns och 51-60 är reservplatser. Sista anmälningsdatum är 1.4 klockan 23:59 och efter de går de inte och avanmäla sig heller.

 

TL;DR
Vad?: Sitz med INFÅ & DaTe och Spektrum
När?: 7.4 klockan 19:00
Var? MK
Klädsel: Halare
Pris: 13€ för medlemmar och 15 för icke-medlemmar (-2€ alkoholfritt)
Varför?: Nå varför inte?

 

ANMÄLAN HÄR


http://infa.blankett.fi/form/5787/