(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Alexander Blomqvist laddade upp 28 bilder till albumet Prewappen 2016

 

Nyheter

Extra Vårmöte 3.5.2016

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s extra vårmöte

Plats: Agora, Auditorium XX

Datum och tid: Tisdag  3.5.2016  kl. 18.00

 

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Val av mötesordförande, sekreterare,

                      två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3                 Konstaterande av stadgeenlighet och

                      beslutsförhet

§ 4                 Fastställande av föredragningslistan

§ 5                 Bokslut, årsberättelsen och

                      verksamhetsgranskarnas

                      utlåtande presenteras

§ 6                 Beslut om fastställande av bokslut och

                      beviljande av ansvarsfrihet

                      till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2015

§ 7                 Meddelanden och övriga ärenden

§ 8                 Mötets avslutande

 

 

Gustaf Österberg

Ordförande

Vårmöte 2016

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s vårmöte

Plats: Axelia II, Auditorium Salin

Datum och tid: Onsdag 23.3.2016  kl. 17.30

 

§ 1       Mötets öppnande

§ 2       Val av mötesordförande, sekreterare, två

            protokolljusterare och två rösträknare

§ 3       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4       Fastställande av föredragningslistan

§ 5       Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas

            utlåtande presenteras

§ 6       Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av

            ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

            år 2015

§ 7       Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 8       Meddelanden och övriga ärenden

§ 9       Mötets avslutande

 

               

Gustaf Österberg

Ordförande

Knasli 3.0

Under förra veckan flyttade styssen knasli till Agora! Vårt nya kansli är nu i källarvåningen i rum K135C.

I bildarkivet finns det några småroliga bilder från flytten. 

Kalender

GULIS LAN!
Gulis LAN 2016   Rykten går om stort intresse för LAN! Gulis LAN 2016 skall ordnas som svar för intresset förutsatt att tillräckligt många anmäler sig här!     FB sidan: https://www.facebook.com/events/507026339493578/   Vad? LAN! Var? Agora När?  30.9 - 2.10 (fre-sö, vecka 39) Hur? Bilskjuts brukar ordnas av någon hjälte som brukar ges en slant av de som behöver skjuts.   PROGRAM (NYTT): - Rocket League Tournament! (Mixed teams!) - Keep Talking & Nobody Explodes Tävling! - CS Tournament! + Förslag!!   Alla spel finns på LAN:et, du behöver inte äga spelen! Keep in mind att turneringarna är ändå en mycket liten del av LAN:et så förvänta dig inte ett RL/CS LAN, vi kommer att spela det som folk tycker att...