(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Fastlaskiainen 2015
Publicerat 18.02.2015 23:08 av Lasse

 

Nyheter

Kallelse till medlemsmöte

Hej datateknologer!

Som vi kom fram till under vårmötet, kommer det att krävas ett extra ordinariemöte i maj. Datumet är fastslaget, utrymmet bokat och föredragningslistan skapad. Här är möteskallelsen, välkomna!

Plats: ICT-huset, Auditorium Gamma
Tid och datum: Fredagen 08.05.2015 kl. 17.15


MÖTESKALLELSE

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f :s extra ordinariemöte
Plats: ICT-huset, auditorium Gamma
Tid: Fredag 08.05.2015 kl. 17.15


§ 1     Mötets öppnande

§ 2     Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3     Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4     Fastställande av föredragningslistan

§ 5    Verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6     Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2014

§ 7    Förslag om studietids-, livstids-, årsavgift samt seniormedlemskapsavgift

§ 8    Meddelanden och övriga ärenden

§ 9     Mötets avslutande

_______________________

Miro Eklund
Ordförande 

Kallelse till vårmöte

Hej alla Datateknologer!

Vårets stora möte, vårmötet, hålls i ICT Gamme 25.03.2015 kl. 17.15 frammåt. Välkomna med och låt er röst höras på styrelsens förslag till poständringar för året 2016.

Föredragningslistan:

§ 1     Mötets öppnande

§ 2     Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3     Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4     Fastställande av föredragningslistan

§ 5    Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6     Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
    till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2014

§ 7    Förslag om styrelsens ändring till år 2016: Sekreterare samt Näbbansvarige     slås ihop till en post och en ny post kallad Programchef introduceras.

§ 8    Förslag om ändring av TfiF-Åboland- samt DYR-posterna till två-åriga poster     fr.o.m 2016.

§ 9     Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 10    Meddelanden och övriga ärenden

§ 11     Mötets avslutande


Mvh.
Miro Eklund

Fastlaskiainen 2015

Svårare än så var det inte, pokalen är återigen i Knasli! 
Tack till alla som var med och hjälpte DaTe vinna!

Några bilder från dagen: http://date.abo.fi/forward/2015/02/18/fastlaskiainen-2015/.

Kalender

Inga aktuella händelser