(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Tobias Asplund laddade upp 92 bilder till albumet Åissits sillis

 

Nyheter

Kallelse till medlemsmöte

Hej datateknologer!

Som vi kom fram till under vårmötet, kommer det att krävas ett extra ordinariemöte i maj. Datumet är fastslaget, utrymmet bokat och föredragningslistan skapad. Här är möteskallelsen, välkomna!

Plats: ICT-huset, Auditorium Gamma
Tid och datum: Fredagen 08.05.2015 kl. 17.15


MÖTESKALLELSE

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f :s extra ordinariemöte
Plats: ICT-huset, auditorium Gamma
Tid: Fredag 08.05.2015 kl. 17.15


§ 1     Mötets öppnande

§ 2     Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3     Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4     Fastställande av föredragningslistan

§ 5    Verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6     Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2014

§ 7    Förslag om studietids-, livstids-, årsavgift samt seniormedlemskapsavgift

§ 8    Meddelanden och övriga ärenden

§ 9     Mötets avslutande

_______________________

Miro Eklund
Ordförande 

Kallelse till vårmöte

Hej alla Datateknologer!

Vårets stora möte, vårmötet, hålls i ICT Gamme 25.03.2015 kl. 17.15 frammåt. Välkomna med och låt er röst höras på styrelsens förslag till poständringar för året 2016.

Föredragningslistan:

§ 1     Mötets öppnande

§ 2     Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3     Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4     Fastställande av föredragningslistan

§ 5    Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6     Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
    till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2014

§ 7    Förslag om styrelsens ändring till år 2016: Sekreterare samt Näbbansvarige     slås ihop till en post och en ny post kallad Programchef introduceras.

§ 8    Förslag om ändring av TfiF-Åboland- samt DYR-posterna till två-åriga poster     fr.o.m 2016.

§ 9     Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 10    Meddelanden och övriga ärenden

§ 11     Mötets avslutande


Mvh.
Miro Eklund

Fastlaskiainen 2015

Svårare än så var det inte, pokalen är återigen i Knasli! 
Tack till alla som var med och hjälpte DaTe vinna!

Några bilder från dagen: http://date.abo.fi/forward/2015/02/18/fastlaskiainen-2015/.

Kalender

PreWappen 2015
Astérix och DaTe ordnar återigen det bästa sättet att komma igång med wappenfirandet! Kom och sitza igång våren!   Alltså:   PreWappen-sitz   När? 28.4 kl. 19.00 Var? B Hur? 14 € / 12 € alkoholfritt, halare på!   Öppet e-släpp 00.00 ->   Vi har delat upp anmälningen på det sättet att 55 kan anmäla sig här och 15 kan anmäla sig på en papperslista som Astérix har koll på. Om du inte ryms med direkt gäller det ändå att anmäla dig till en reservplats. Vi kommer nämligen att slå samman de två anmälningslistorna den 24:e och då är det ännu möjligt att papperslistan inte blivit full.   Avanmälningar tas emot på vår e-post. Av de som avanmäler sig senare än 24.4 tar vi 5 € betalt.