(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Alexander Blomqvist laddade upp 28 bilder till albumet Prewappen 2016

 

Nyheter

Extra Vårmöte 3.5.2016

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s extra vårmöte

Plats: Agora, Auditorium XX

Datum och tid: Tisdag  3.5.2016  kl. 18.00

 

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Val av mötesordförande, sekreterare,

                      två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3                 Konstaterande av stadgeenlighet och

                      beslutsförhet

§ 4                 Fastställande av föredragningslistan

§ 5                 Bokslut, årsberättelsen och

                      verksamhetsgranskarnas

                      utlåtande presenteras

§ 6                 Beslut om fastställande av bokslut och

                      beviljande av ansvarsfrihet

                      till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2015

§ 7                 Meddelanden och övriga ärenden

§ 8                 Mötets avslutande

 

 

Gustaf Österberg

Ordförande

Vårmöte 2016

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s vårmöte

Plats: Axelia II, Auditorium Salin

Datum och tid: Onsdag 23.3.2016  kl. 17.30

 

§ 1       Mötets öppnande

§ 2       Val av mötesordförande, sekreterare, två

            protokolljusterare och två rösträknare

§ 3       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4       Fastställande av föredragningslistan

§ 5       Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas

            utlåtande presenteras

§ 6       Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av

            ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

            år 2015

§ 7       Fastställande av medlemsavgiften för nästa år

§ 8       Meddelanden och övriga ärenden

§ 9       Mötets avslutande

 

               

Gustaf Österberg

Ordförande

Knasli 3.0

Under förra veckan flyttade styssen knasli till Agora! Vårt nya kansli är nu i källarvåningen i rum K135C.

I bildarkivet finns det några småroliga bilder från flytten. 

Kalender

Halloweensitz med DaTe & Vocalis

Hej!

Nu skulle det igen vara dags för DaTes & Vocalis legendariska Halloweensitz!
Detta år går sitzen av stapeln den 4.11 på B klockan 19.30.
Det är förståss frågan om en maskeradsitz och finaste utstyrseln kommer att belönas med ett mycket fint pris!

Anmälan öppnar 24.10 kl 12 på DaTe's hemsida: date.abo.fi
Mera information och exakt länk för anmälning kommer närmare anmälningens öppning :)

tldr;
Vad? Halloweensitz med DaTe & Vocalis
När? 4.11 kl 19.30
Hur? Halloween-tema
Pris? 12e

Avanmälningar tas emot före 2.11.2016 på date(ät)abo.fi