(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Fastlaskiainen 2015
Publicerat 18.02.2015 23:08 av Lasse

 

Nyheter

Styrelsen 2016

Under höstmötet har följande medlemmar blivit invalda i styrelsen för år 2016:

Ordförande: Gustaf Österberg

Viceordförande: Victor Gallen

Sekreterare: Ben Eriksson

Skattmästare: Onni-Pekka Simola

Näbbansvarig: Robert Roos

Programchef: Alexander Gallen

Värdinna: Antti Kuismanen

Värdinna: Patric Manner

Grattis till era poster!

Höstmöte 2015

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s höstmöte

Plats: Axelia II, Auditorium Salin

Datum och tid: Onsdag 11.11.2015, kl. 17.15

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan

§ 5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2016

§ 6 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare + informationschef, skattmästare, programchef, näbbansvarig och två stycken värdar/värdinnor för år 2016

§ 7 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år 2016

§ 8 Val av TFiF-Åbo representant

§ 9 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2016

§ 10 Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, Vector-representanter, TK- representant och DYR-representant för år 2016

§ 11 Omröstning om stadgeändringsförslaget, där medlemsmöten ges möjligheten att introducera en medlemsavgift i form av en studietidsavgift

§ 12 Meddelanden och övriga ärenden

§ 13 Mötets avslutande

 

________________________

Miro Eklund

Ordförande

Medlemsavgiften 2015
Medlemsavgiften är också detta år 5 € och betalningstid finns det till slutet av september. Kom ihåg att nyckelrättigheterna till kansliet hänger på att medlemsavgiften är betald!
 
Medlemsavgiften kan betalas i person under kanslidejouren, men det går också att betala in på DaTe:s konto, FI31 6601 0003 7474 82.

Kalender

Lunchstund / Kaffestund med insten

Hej allesammans! Nu när flytten till Agora är aktuell och föreläsarnas kvarter har flyttats till nya huset tänkte vi hälsa på med ett lunchmöte! Destinationen är Café Fänriken och vi måste veta exakta antalet, ty det finns ej oändligt med utrymme i kabinettet vi bokat! Det ryms 12 studeranden och 8 föreläsare.

 

Efteråt, ifall det finns tid och intresse, kan vi dricka en kopp kaffe.

 

Vad? Lunchstund med insten!

När? 30.11.2015 kl. 12.00

Var? Café fänriken

Hur? Ta med egna pengar till lunchen och kom fänriken! Sätt namnet på listan för att vara säker på att du ryms i kabinettet!

Tema/Föredragningslista? Flytten till Agora är aktuella diskussionsämnet. Nya utrymmen, tidtabeller, etc etc.

Halarinvigning 2015
Gulisar! Snart behöver ni inte mera lida av den där äckligt fräscha och rena känslan av en helt ny halare på kroppen, KK ordnar nämligen halarinvigning för både KK:are och dateiter!   Viktigaish detaljer:   När? - 30.11, start kl. 17 Var? - Barrunda med start från boKKen  Hur? - Gratis! ( Men kom ihåg att det handlar om en barrunda!)
Julglögg 2015

Vintern är dyster, men ljusa tider äro nära. Julen närmar sig! 1.12.2015, kl. 17 -> myser vi i knasliet med glögg och gott cälskap! En liten farewell-party till vårt gamla ICT knasli och eller dyl. har vi samtidigt. DaTe bjuder på glöggen, men vill man blanda sin glögg med annat lönar det sig att ta det med själv. Lite smått och gott att tugga på bjuder vi också på.

 

Vad? Glöggkväll!

Var? Knasli!

När? 1.12.2015 kl. 17 ->

Hur? Sätt namnet på listan så vet vi hur mycket som behöver köpas!

Kostar? Inget!

Beach Party med Astérix och DaTe

Vintern är snart här igen, men det implicerar förstås i sin tur att det inte heller är så länge tills strandsäsongen börjar på nytt! Kom och sitza igång sommaren 2016 tillsammans med DaTe och Astérix!

Alltså: 

Vad? - Sitz med DaTe och Astérix!

Klädsel? - Beach party, inga halare

När? - 2.12.2014 kl. 19.00 Var? - F Hur? - 12 €, 10 € alkoholfritt 

Öppet e-släpp 00.00 -> 

Obs! Avanmälningar kan riktas till DaTe:s e-post, men notera att för avanmälningar efter att anmälningstiden gått ut måste vi tyvärr debitera 10 €.

X/Y-Stysse sitz 15

Alla före detta och nuvvarande styssemedlemmar inbjudes att komma och sitza med styrelsen för år 2016!

Obs! Av hänsyn till alla gamyler som måste föra barnen till fotbollen/deklarera sina skatter/klippa gräsmattan på söndag morgon komer vi att sätta igång redan klockan 17 och avsluta den egentliga sitzen så tidigt som klockan 22. Fast, visst får man ju fortsätta tills B slänger ut oss också!

När? – 05.12.2015, kl. 17
Var? – B
Klädsel? – Jättegärna
Tema? – Secret Santa (max 4€)
Pris? –15 €

Inget öppet e-släp! 

TFiF-bastu 2015

Med stöd av TFiF ordnar DaTe en bastukväll för alla svenskspråkiga teknologer i Åbo! Vi kommer att basta i Kertun sauna på Västerlånggatan 35. Bastuturen sponsras av TFiF, men det är BYOB som gäller! 

Så alltså:

Bastu!

När? - 08.12, kl. 19.00-23.00
Var? - Kertun sauna, Västerlånggatan 35
Hur? – Gratis, men OPM!