(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste Forward inlägget: Nätkaffe i realtid
Publicerat 12.02.2014 23:16 av Björn Ejvald

 

Nyheter

God Jul!

Stysse 14  tackar så mycket för året som gått och önskar alla glada dateiter en god jul och ett gott nytt år 2015!

Kansliturerna fortsätter, förhoppningsvis, torsdagen den 8.1.2015.

 

Kom ihåg skumppaflaskan, den utgör en bra och stabil avfyrningsplattform när det nya året skall invigas!

~Lasse

Styrelsen 2015 vald!

Sittande styrelsen vill gratulera de fem nya styrelse-medlemmarna som valdes och tacka för förtroendet som givits oss som valts för andra gången! Ett stort grattis även till alla nya funktionärer och till dem som för n:te året i rad sitter på samma funktionärspost! Utan funktionärer av stor kaliber, skulle DaTe inte klara sig i den stora världen!

 

Året 2015 ser ut som följande:

Ordförande: Miro Eklund

Vice-Ordförande: Anton Lindholm

Sekreterare: Andreas Näsman

Skattmästare: Edvina Siivonen

Infochef: Lasse Sundman

Näbbansvarig: Olli Arokari

Värdinna: Patrik Hillner

Värdinna: Andreas Strandberg

Höstmöte 2014

Kallelse till datateknologernas höstmöte för året 2014. Datum 12.11.2014, kl. 17.00, Axelia II Aud. Ringbom.

Alldeles som vanligt gäller det att endast ordinarie medlemmar har rösträtt under mötet. Gulnäbbar bör dock infinna sig, för att få den livsviktiga kvitteringen på era gulnäbbskort.

 

Mvh.

Miro Eklund

Ordförande 2014

 

Föredragningslistan:

Möteskallelse

 

Föredragningslista: Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s höstmöte

Plats: Axelia II, auditorium Ringbom

Tid: Torsdag 12.11.2014 kl. 17:00

 

§ 1                       Mötets öppnande

§ 2                       Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3                       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4                       Faställande av föredragningslistan

§ 5                       Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2015

§ 6                       Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värd / värdinna, informationschef och näbbansvarig för år 2015

§ 7                       Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter för år  2015

§ 8                       Val av TFiF-Åbo representant

§ 9                       Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2015

§ 10                     Val av spindelmän, datörer, fotografianter, sångledare, Lan-IT ansvarige, Vector-representanter, TK -representant och DYR-representant för år 2015

§ 11                     Meddelanden och övriga ärenden

§ 12                     Mötets avslutande

Kalender

DÖMD 2015 Intresseanmälan

Hej, det börjar bli dags för DÖMD och vi undersöker härmed intresset bland våra studeranden.  Kort om evenemanget:

Friskt lånat från evenemangets hemsida:

"26-28 mars är det äntligen dags för DÖMD att inta Linköping. DÖMD är en storslagen tredagarsfest som kombineras med nordeuropas största amatörtävling i dart. Vi i D-Group kommer med glädje att kunna erbjuda studenter från hela Sverige att komma och delta. Studenter från andra lärosäten än LiU kan bli så kallade utlandslag. Som utlandslag så ingår boende, festande och en helg av episka proportioner. "

För mer infomation: http://domd.nu/

Med vänliga hälsningar, Anton Lindholm

Halarsitz med DaTe och Dendriticum!
Har året inte ännu kommit igång som det  borde?
Vill du kanske försöka på nytt och göra en omstart?
Då är D:cum och DaTe här som stöd!   Kom och sitza igång 2015 med en äkta halarsitz™!   När? - 02.02.2015 - 19.00  Var? - B Hur? - Halare! Pris? - 12 €, 10 € alkoholfritt   Öppet e-släpp 00.00 ->