(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Thomas Holmberg laddade upp 51 bilder till albumet Årsfest+ sillis 2018

 

 

Utvärderingsutskottet finns inte längre och bör tas bårt från organisationskartan.

 

Utvärderingutskottet upprätthåller websidorna för utvärdering av datateknik kurserna.
Medlemmar:

Johan Abbors (ordförande)

Martin Koskinen

Jon von Weymarn
Du kan kontakta UU genom att maila till

dateuu@abo.NOSPAM.fi

Senast uppdaterad 25.01.2012 16:08