(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Thomas Holmberg laddade upp 51 bilder till albumet Årsfest+ sillis 2018

 

Intresseanmälan Stysse 2018

På höstmötet den 24.11 kommer vi att välja styrelsen för år 2018. För att göra processen lite smidigare under själva mötet kan de som är intresserade av en styssepost sätta namnet här under. Det går förstås också att ställa upp under mötet och den här listan är inte på något sätt bindande, den är bara till för att ge styssen ett hum om hur situationen ser ut inför nästa år.
Styssen har möten måndagar kl. 15.15 i kansliet, kom gärna och prata med oss om du vill veta mera om någon viss post eller styssearbetet i allmänhet!
Här är ännu en lite kortare beskrivning på vad de olika posterna gör, hämtad ur vår arbetsordning;
 

Styrelse

Ordförande

Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt.
 

Viceordförande

Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera exkursioner för medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i högskolepolitiska ärenden, bl.a. som en direkt kontakt till fakulteten och ämnet.
 

Skattmästare

Sköter föreningens ekonomi, driver in medlemsavgiften och sammanställer budgeten. Skriver föreningens bokslut och ansvarar för att inkassera diverse avgifter för medlemsservicen.
 

Sekreterare

För protokoll vid föreningens möten och sammanställer årsberättelsen. Utöver detta sköter sekreteraren om föreningens inre och yttre informationsverksamhet, så som veckomejl och marknadsföring av evenemang etc.
 

Programchef

Har huvudansvaret, fastän resten av styrelsen förstås förväntas hjälpa till vid behov, för att organisera föreningens evenmang och fester, håller aktivt kontakt med resten av ämnesföreningarna vid Åbo Akademi.
 

Näbbansvarig

Organiserar föreningens gulisverksamhet. Har som huvuduppgift att alla nya studeranden skall få en bra början på studierna och en positiv introduktion till föreningslivet. Målet är att alla nya gulisar skall trivas, och att så många som möjligt också skulle vilja bli medlemmar i föreningen. Näbbansvarige förväntas också vara tutor för att lättare kunna leda gulisverksamheten tillsammans med de övriga tutorerna.
 

Värdar och värdinnor (2 väljs)

Samarbetar med programchefen och skattmästaren om att sköta de praktiska detaljerna för olika fester och evenemang. En stor del av arbetet går ut på att laga mat för fester. Värdarna och värdinnorna ansvarar dessutom för att hålla kylskåpet, mikrovågsugnen samt grillen i skick.
 

Nya poster

Högskolepolitiskt ansvarig (HöPo)

Kontaktperson mellan föreningen och kårens specialföreningsansvarig. Är med i en Facebook-grupp och deltar i ett par HöPo-lunchmöten per termin.
 

FiTech-kontaktperson

DaTes kontaktperson till FiTech-proektet. Deltar på möten ca 1–2 gånger per månad och förmedlar föreningens ställningstagande i olika ärenden. Läs mera om projektet här: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-uusi-tekniikan-yhteistyoyliopisto-lounais-suomeen-osaajia-heti-syksylla?_101_INSTANCE_0R8wCyp3oebu_languageId=sv_SE
 
 

Övriga funktionärer som väljs

- Spindelmän
- Datörer
- Fotografianter
- Verksamhetsgranskare
- Sångledare
- TK-representanter
- Vector-representant
- AIR-representant
- De yngres råd
- Lan-IT

Det finns 30 platser

Anmälda

Anmälningstiden har gått ut