(Åbo Akademi Inloggning) Alternativ inloggning
RSS iCalendar

Senaste galleri-aktiviteten:
Thomas Holmberg laddade upp 51 bilder till albumet Årsfest+ sillis 2018

 

Avanmälan

Om du har anmält dig till ett evenemang och senare märker att du inte kan komma är det viktigt att du meddelar detta till DaTes styrelse. Mat, dricka och övriga tillbehör inhandlas före evenemanget och även ouppäten mat kostar. 

Du avanmäler dig genom att skicka epost till date@abo.fi. En sen avanmälning är bättre än ingen, men försök att avanmäla dig åtminstone ett dygn före anmälningstiden går ut så att någon annan hinner ta din plats.

Om du inte avanmäler dig förbehåller sig Datateknologerna rätten att fakturera för eventuella kostnader som din anmälan har bidragit till.

Senast uppdaterad 11.04.2012 15:57